Γαβρής Κωνσταντίνος

Λογιστικό Γραφείο - Έλεγχος & Εποπτεία Επιχειρήσεων

Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης

ΕκτύπωσηE-mail
Δ.Ο.Υ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4211 Ταντάλου 30 Θεσ/νίκη T.K.546 29 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 553902
Υποδιευθυντής Φορολογίας 510281
Υποδιευθυντής Ελέγχου 515663
Έλεγχος 519246, 530070, 539353
Εισόδημα 553901
Φ.Π.Α. 556310
Αυτοκίνητα 514691
Μητρώο 556040
Κεφάλαιο 535839
Eσόδων 540750
Έξοδα 540753
Δικαστικό 556039
K.B.Σ. 556312
Γραμματεία 535606, 535293

 

Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β',Γ') Κ.Α.: 4212 Στρ. Μπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη T.K.540 12 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 555066
Υποδιευθυντής Φορολογίας 534348
Υποδιευθυντής Ελέγχου 537339
Έλεγχος 536444, 546000, 547352, 534301, 537333, 512283
Εισόδημα 547353, 534316, 523402
Φ.Π.Α. 516275, 534306
Αυτοκίνητα 537333
Μητρώο 534308
Κεφάλαιο 534303, 534305
Eσόδων 537207, 534337, 545203,548952
Έξοδα 534325
Δικαστικό 537331
K.B.Σ. 547373
Γραμματεία 537332

 

Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4214 Βας.Ηρακλείου 38 -T.K. 546 21 Θεσ/νίκη (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 274724
Υποδιευθυντής Φορολογίας 242798
Υποδιευθυντής Ελέγχου 285208
Έλεγχος 285203, 242798, 261120
Εισόδημα 274065, 262558
Φ.Π.Α. 270942
Aυτ/των-Λογιστικό-Βεβαίωση 265057
Μητρώο 242812
Κεφάλαιο 242294, 242846
Eσόδων 267291, 265054
Έξοδα 274795
Δικαστικό 241154, 277017
K.B.Σ. 243819
Γραμματεία 285187

 

Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4215 Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσ/νίκη T.K.540 02 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 521992
Υποδιευθυντής Φορολογίας 543315
Υποδιευθυντής Ελέγχου 541216
Έλεγχος 536063, 546251, 542705, 547638
Εισόδημα 554437, 521021
Φ.Π.Α. 556296
Αυτοκίνητα 556294
Μητρώο 556295
Κεφάλαιο 544423, 540682
Λογιστικό, Eσόδων 522545, 521929
Δικαστικό 516853
K.B.Σ. 513974
Γραμματεία 522543

 

Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4216 Τακαντζά 8-10 Θεσ/νίκη T.K.546 39 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 865096
Υποδιευθυντής Φορολογίας 823767
Υποδιευθυντής Ελέγχου 814777
Έλεγχος 835915, 850240, 836586
Εισόδημα 820181
Φ.Π.Α. 850310
Αυτοκίνητα 835915
Λογιστικό 828905
Μητρώο 831041
Eσόδων 855620, 828905
Έξοδα 841153
Δικαστικό 868658
K.B.Σ. 836586
Γραμματεία 830281

 

Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4217 Π. Πλαστήρα 57 T.K.555 35 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 327662
Υποδιευθυντής Φορολογίας 313598
Υποδιευθυντής Ελέγχου 303318
Έλεγχος 310338, 300160
Εισόδημα 313213, 316533
Φ.Π.Α. 313198
Αυτοκίνητα 310218
Φ.Μ.Α.Π 313213
Μητρώο 311210
Κεφάλαιο 327234
Eσόδων 311202, 309666, 300788
Δικαστικό 311240
K.B.Σ. 301111
Γραμματεία 314287

 

Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4228 Βασ. Όλγας 188 T.K.540 08 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 425501
Υποδιευθυντής Φορολογίας 414785
Υποδιευθυντής Ελέγχου 426722
Έλεγχος 427236, 426722, 425567
Εισόδημα 414784, 425067
Φ.Π.Α. 425784
Αυτοκίνητα 414783
Λογιστικό 426354
Μητρώο 426353
Eσόδων 425787, 427235
Έξοδα 425974
Δικαστικό 425660
K.B.Σ. 425110
Γραμματεία 425708

 

Δ.Ο.Υ. Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4229 Βαλαωρίτου 18 -T.K. 546 25 Θεσ/νίκη (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 547507
Υποδιευθυντής Φορολογίας 534257
Υποδιευθυντής Ελέγχου 522770
Έλεγχος 522770, 511280, 541609
Εισόδημα 553400
Φ.Π.Α. 534660
Αυτοκίνητα 533854
Λογιστικό 532010
Μητρώο 537164
Κεφάλαιο 539202
Eσόδων 537474
Έξοδα 541658
Δικαστικό 535441
K.B.Σ. 547611
Γραμματεία 535440

 

Δ.Ο.Υ. Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4227 Εγνατίας 45 T.K.54 630 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 554268
Υποδιευθυντής Φορολογίας 510534
Υποδιευθυντής Ελέγχου 554518
Έλεγχος 534225, 541114
Εισόδημα 554248, 533114
Φ.Π.Α. 529812
Αυτοκίνητα 536765
Μητρώο 537322
Κεφάλαιο 532004
Eσόδων 539354
Δικαστικό 554267
K.B.Σ. 512698
Γραμματεία 516595

 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4224 26ης Οκτωβρίου 35, Σφαγεία T.K. 540 12 Θεσ/νίκη (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 950119
Υποδιευθυντής Φορολογίας 923350
Υποδιευθυντής Ελέγχου 946660
Επόπτες Ελέγχου 946660
Ελεγκτές 938354, 951595,923660, 945742, 915382, 923449
Εισόδημα 942459, 950493, 932279
Φ.Π.Α. 937629, 951596, 539416, 512574, 531158
Αυτοκίνητα 952293
Μητρώο 950022
Eσόδων 950872, 923336
Δικαστικό 921111, 950834
K.B.Σ. 923918, 952294
Γραμματεία 950871

 

Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Α.:4233 Ειρήνης 17 Αμπ/ποι T.K.54 630 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 551457
Υποδιευθυντής Φορολογίας 516643
Υποδιευθυντής Ελέγχου 546908
Έλεγχος 512546, 546908, 517155, 551736, 516243, 516484
Εισόδημα 510913
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα 510914, 519082
Λογιστικό 513301
Μητρώο 517857
Κεφάλαιο 518839
Eσόδων - Eξόδων 519031, 551456
Δικαστικό 513301
K.B.Σ. 519856
Γραμματεία 527064

 

Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4226 Επιδαύρου 35 T.K.544 54 Τούμπα (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 946583
Υποδιευθυντής Φορολογίας 933574
Υποδιευθυντής Ελέγχου 928659
Έλεγχος 946546, 952701, 937427
Εισόδημα 939872
Φ.Π.Α. 952700
Αυτοκίνητα 952700
Μητρώο 952267
Κεφάλαιο 949203
Eσόδων 949111
Έξοδα 952268
Δικαστικό 948971
K.B.Σ. 952702
Πρωτόκολλο 935422

 

Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4234 Β. Γεωργίου 10 - T.K. 570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 784277
Υποδιευθυντής Φορολογίας 781385, 784042
Υποδιευθυντής Ελέγχου 784407
Έλεγχος 781831,784402
Εισόδημα 784406
Φ.Π.A- Aυτοκίνητα 784404
Μητρώο 782689, 784402
Κεφάλαιο 783226
Eσόδων 784405
Έξοδα 783700
Δικαστικό 782689
K.B.Σ. 784403
Γραμματεία 781831

 

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κ.Α.: 4232 Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας T.K.55 134 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 449896
Υποδιευθυντής Φορολογίας 448392
Υποδιευθυντής Ελέγχου 446068
Έλεγχος 456421
Εισόδημα 434517
Φ.Π.Α. 434400
Αυτοκίνητα 456978
Μητρώο 448361
Κεφάλαιο 459111, 434334
Eσόδων 434414
Έξοδα 434312
Δικαστικό 430153
K.B.Σ. 459100
Γραμματεία 434544

 

Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ Κ.Α.: 4222 Λουτρών 51 Λαγκαδάς 5 T.K.57 200 (Κωδ.Τηλ. 23940)
Προϊστάμενος 26332
Υποδιευθυντής Φορολογίας 22882
Υποδιευθυντής Ελέγχου 22880
Έλεγχος 22065, 26372
Eισόδημα 23640
K.B.Σ. - Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα 26374
Μητρώο 25633
Kεφάλαιο 22328
Εσοδα 22334
Εξοδα 26375
Γραμματεία 23640

 

Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ.Α.: 4225 Μοναστηρίου 12 Θεσ/νίκη T.K.540 02 (Κωδ.Τηλ. 2310)
Προϊστάμενος 550741
Υποδιευθυντής Φορολογίας 517416
Υποδιευθυντής Ελέγχου 508290
Έλεγχος 526300, 508237, 521428, 521429
Εισόδημα 526608, 508236
Φ.Π.Α. 508235
Μητρώο 521427
Κεφάλαιο 508235
Eσόδων 517276, 510317, 547654
Έξοδα 508234
Δικαστικό 555956
K.B.Σ. 526642
Γραμματεία 515366

 

Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.Α.: 4231 Λεωφ. Αθηνών 45 T.K. 570 03 Άγ. Aθανάσιος Θεσ/νίκης (Κωδ.Τηλ. 2313)
Προϊστάμενος 337254
Έλεγχος 337251, 337256, 337265, 337244, 337258, 337253
Εισόδημα 337259, 337240, 337242, 337243, 337247
Φ.Π.Α- Αυτοκίνητα 337228, 337233, 337231
Μητρώο 337224, 337225, 337227
Κεφάλαιο 337248, 337249, 337263, 337255
Εσοδα -Λογιστικό 337238, 337230, 337237, 337236, 337234
Έξοδα 337232
Δικαστικό 337246, 337241, 337267
K.B.Σ. 337235, 337229
Γραμματεία 337226

 

Δ.Ο.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ.Α.: 4221 Μεγ. Αλεξάνδρου 5 Ζαγκλιβέρι T.K.57 012 (Κωδ.Τηλ. 23930)
Προϊστάμενος 31294, 31252, 31221
Fax 31294

 

Δ.Ο.Υ. ΣΟΧΟΥ Κ.Α.: 4223 Σοχός Θεσ/νίκης Τ.Κ.57 002 (Κωδ.Τηλ. 23950)
Προϊστάμενος 22788, 22233, 22235
Fax 22788

Copyright © 2010 Γαβρής Κων/νος - Λογιστής
Powered by Bratnet